Friluftstilbud Panzermuseum East

J. nr. MLGP-E-16-0664

Panzermuseum East har modtaget tilsagn om tilskud fra EU med bistand og stor imødekommenhed fra Landudvikling Slagelse til at udvide sine rammer for handicapvenlige og almennyttige tilbud ved etablering af rekreative anlæg. Anlæggene henvender sig til dels den internationale og danske frilufts- og campingturisme, men i høj grad også som et permanent friluftsbaseret tilbud til lokalområdets unge, krigsveteranmiljøet, foreningslivet og øvrige private og offentlige aktører.

Museet etablerer bl.a. anlæg, der tematisk ligner militære fortifikationer. Herunder et Rørshelter samt et Skyttegravsshelter hver med plads til 10 – 16 overnattende gæster. Shelterne er forsynet med grill- og bålpladser samt borde/ bænkesæt. Desuden etableres et Langhus med plads til 30 – 40 gæster og et handicapvenligt toilet.

Indsatserne vil medvirke til at underbygge museets fortsatte udvikling og appellere til mange forskelligartede målgrupper. Forventningen er, at projektet generere omsæt-ning lokalt og på sigt medvirke til oprettelse af flere lokale arbejdspladser.

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) hjemmeside:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm