Friluftstilbud Panzermuseum East

J. nr. MLGP-E-16-0664

Panzermuseum East har modtaget tilsagn om tilskud fra EU samt Friliftsrådet med bistand og stor imødekommenhed fra både Landudvikling Slagelse (EU midler) samt Friluftsrådet til at udvide sine rammer for handicapvenlige og almennyttige tilbud ved etablering af rekreative anlæg. Anlægget henvender sig til dels den internationale og danske frilufts- og campingturisme, men i høj grad også som et permanent friluftsbaseret tilbud til lokalområdets unge, krigsveteranmiljøet, foreningslivet og øvrige private og offentlige aktører, samtidig med at det forstærker museets vigtige historiske formidling.

Museet etablerer bl.a. anlæg, der tematisk minder om militære fortifikationer. Herunder et Rørshelter samt et Skyttegravsshelter hver med plads til 10 – 32 overnattende gæster. Shelterne er forsynet med grill- og bålpladser samt borde/ bænkesæt. Desuden etableres et Langhus med plads til 30 – 40 gæster og et handicapvenligt toilet.

Indsatserne vil medvirke til at underbygge museets fortsatte udvikling og appellere til mange forskelligartede målgrupper. Forventningen er, at projektet generere omsætning lokalt og på sigt medvirke til oprettelse af flere lokale arbejdspladser.

Tilsagnet fra både LAG og Friluftsrådet har været en afgørende faktor for at dette meget spændende og anderledes projekt har kunnet gennemføres.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm 

frlogo